Kıdem Tazminatı Tavanı

2009 yılından itibaren kıdem tazminatı tavanları aşağıda verilmiştir.

 

Dönem Tutar
01 Ocak 2022 - 30 Haziran 2022 10.596,74 TL
01 Temmuz 2021 - 31 Aralık 2021 8.284,51 TL
01 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 7.638,96 TL
01 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2020 7.117,17 TL
01 Ocak 2020 - 30 Haziran 2020 6.730,15 TL
01 Temmuz 2019 - 31 Aralık 2019 6.379,86 TL
01 Ocak 2019 - 30 Haziran 2019 6.017,60 TL
01 Temmuz 2018 - 31 Aralık 2018 5.434,42 TL
01 Ocak 2018 - 30 Haziran 2018 5.001,76 TL
01 Temmuz 2017 - 31 Aralık 2017 4.732,48 TL
01 Ocak 2017 - 30 Haziran 2017 4.426,16 TL
01 Temmuz 2016 - 31 Aralık 2016 4.297,21 TL
01 Ocak 2016 - 30 Haziran 2016 4.092,53 TL
01 Eylül 2015 - 31 Aralık 2015 3.828,37 TL
01 Temmuz 2015 - 31 Ağustos 2015 3.709,98 TL
01 Ocak 2015 - 30 Haziran 2015 3.541,37 TL
01 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 3.438,22 TL
01 Temmuz 2013 - 31 Aralık 2013 3.254,44 TL
01 Ocak 2013 - 30 Haziran 2013 3.129,25 TL
01 Temmuz 2012 - 31 Aralık 2012 3.033,98 TL
01 Ocak 2012 - 30 Haziran 2012 2.917,27 TL
01 Ocak 2011 - 30 Haziran 2011 2.623,23 TL
01 Temmuz 2010 - 31 Aralık 2010 2.517,01 TL
01 Ocak 2010 - 30 Haziran 2010 2.427,04 TL
01 Temmuz 2009 - 31 Aralık 2009 2.365,16 TL
01 Ocak 2009 - 30 Haziran 2009 2.260,05 TL

 

Yıllar itibarı ile uygulanmış olan "Kıdem Tazminatı Tavan Miktarı" bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.

Yasal Uyarı:

Birleşik Uzmanlar YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin kendisine ait  www.birlesikuzmanlar.com.tr adlı internet sitesinde yayınlanan bilgiler, yalnızca ilgi duyanlara konu hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet sitemizde yer alan içeriklerin görüntülenmesi, kopya edilmesi, çıktısının alınması; Ticari olmayan bilgi edinme amaçlı kullanımlar ve içeriğin her bir kopyası ve/veya belirli bir kısmının kendi içinde yayım hakkı bildirimini içermesi koşuluyla mümkündür.

Yasaların uygulanması ve bunun yaratacağı sonuçlar, kullanılan bilgiye ve kullanıldığı olayın kendisine özgü yapısına bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebilir. Yasal mevzuatın dinamik yapısı gereği sürekli bir değişim içinde olması ve elektronik iletişimin kendi doğası gereği bazı riskleri taşıması nedeniyle, sitede yer alan bilgilerde gecikme, eksiklik veya yanlışlıklar olabilir. Bu nedenle sitede yer alan bilgi, yayın ve hesaplamalar, yazar ve yayıncıların yasal konular veya diğer mesleki konulardaki tavsiye ve danışmanlık hizmetleri olarak yorumlanmamalı ve profesyonel danışmanların yerini alacak şekilde kullanılmamalıdır. Bu sitede yer alan bilgiler kullanılmadan evvel profesyonel bir danışmandan yardım almanız önerilir. Sitede yer alan bilgi ve yayınların güvenilir olması hususunda azami özen ve gayret gösterilmekle birlikte, herhangi bir yanlışlık veya eksiklik ya da bu bilgilerin kullanılmasından doğacak sonuçlardan Birleşik Uzmanlar YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. sorumlu tutulamaz. 

Bu sitedeki bilgiler oldukları gibi sunulmaktadır. www.birlesikuzmanlar.com.tr sitesi bu bilgi ve içerikler hakkında sarih veya zımni herhangi bir beyanda bulunmamakta olup, herhangi bir garanti vermemektedir.

www.birlesikuzmanlar.com.tr internet sitesi yukarıda açıklananlarla sınırlı olmaksızın, sitede yer alan içeriğe ya da içeriklerde yar alan bilgilerin hatasız olduğuna, kalite veya performansla ilgili herhangi bir belirli kriteri karşılayacağına dair garanti vermez.

www.birlesikuzmanlar.com.tr internet sitesi ve lokal uygulamaları ile bağlantıları, ortakları, müdürleri, hissedar veya çalışanlarından hiçbiri herhangi bir özel, dolaylı, tesadüfi, önemli olabilecek ya da cezai zararlardan, sözleşmeden, yasal durumdan veya şahsi kusur ve hatalardan kaynaklanan sonuçlar nedeniyle sorumlu tutulamazlar.

www.birlesikuzmanlar.com.tr internet sitesi web sağlayıcılarındaki bazı bağlantılar üzerinden, www.birlesikuzmanlar.com.tr internet sitesinin üzerinde herhangi bir kontrol ve yetkiye sahip olmadığı üçüncü kişilerin internet sitelerine ulaşılabilmektedir. Sitemiz üzerinden bağlantı verilen ve/veya ulaşılabilen bu diğer üçüncü kişilerce yönetilen internet sitelerindeki bilgilerin doğruluğu veya bu bilgilerle alakalı herhangi beyanda bulunmamaktayız. Anılan siteler yoluyla sağlanan veya ulaşılan hiçbir hizmet veya ürünü onaylamamakta, garanti etmemekte, bunların kullanılmasını teşvik veya tavsiye etmemekteyiz. Sitemiz üçüncü şahıslar tarafından yayınlanan bilgi, hizmet ve malzemelerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemekte, üçüncü şahıslarca yayınlanan bilgiler içinde yer alan görüş ve beyanları doğrudan veya dolaylı olarak onaylamamaktadır.