Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bağımsız denetim hizmetlerimiz Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS), ABD'de kabul görmüş muhasebe ve raporlama standartlarına (US GAAP), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından benimsenen ve aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olan şirketler için geçerli olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları/Türkiye Muhasebe Standartlarına (TFRS/TMS) ve değişik sektörler için ilgili piyasa düzenleyiciler tarafından yayımlanan muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların ilgili denetim standartları uyarınca denetimini içermektedir.

Bağımsız denetim hizmetlerimiz aynı zamanda uluslararası ve yerel muhasebe ve düzenleme değişikliklerinin takibini ve bunlarla ilgili müşterilerimize teknik destek hizmetlerini de kapsamaktadır.

Finansal Raporlama Mevzuatına Uyum ve Raporlama Hizmetleri

Finansal raporlama mevzuatına uyum ve raporlama hizmetlerimiz, Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası firmaların yurtiçi yasal raporlama ve yurtdışı raporlama yükümlülüklerini yerine getirmelerinde yardımcı olmak ve muhasebe ve finans bölümlerine raporlama desteği vermektir.

Aynı zamanda bu raporlama hizmetlerimiz Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız denetime tabi olan ve olacak şirketlerin uygulanan genel kabul gören muhasebe ilkelerinden Türkiye Finansal Raporlama Standartları/Türkiye Muhasebe Standartlarına geçiş aşamasında finansal raporları hazırlamaya destek olunmasını da içermektedir.

Finansal Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri

Finansal muhasebe danışmanlık hizmetlerimiz şirketler tarafından uygulanacak yeni muhasebe standartlarının uygulanması, muhasebe kontrol ve süreçleri ile ilgili süreç desteği içeriri.

Yasal Uyarı:

Birleşik Uzmanlar YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin kendisine ait  www.birlesikuzmanlar.com.tr adlı internet sitesinde yayınlanan bilgiler, yalnızca ilgi duyanlara konu hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet sitemizde yer alan içeriklerin görüntülenmesi, kopya edilmesi, çıktısının alınması; Ticari olmayan bilgi edinme amaçlı kullanımlar ve içeriğin her bir kopyası ve/veya belirli bir kısmının kendi içinde yayım hakkı bildirimini içermesi koşuluyla mümkündür.

Yasaların uygulanması ve bunun yaratacağı sonuçlar, kullanılan bilgiye ve kullanıldığı olayın kendisine özgü yapısına bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebilir. Yasal mevzuatın dinamik yapısı gereği sürekli bir değişim içinde olması ve elektronik iletişimin kendi doğası gereği bazı riskleri taşıması nedeniyle, sitede yer alan bilgilerde gecikme, eksiklik veya yanlışlıklar olabilir. Bu nedenle sitede yer alan bilgi, yayın ve hesaplamalar, yazar ve yayıncıların yasal konular veya diğer mesleki konulardaki tavsiye ve danışmanlık hizmetleri olarak yorumlanmamalı ve profesyonel danışmanların yerini alacak şekilde kullanılmamalıdır. Bu sitede yer alan bilgiler kullanılmadan evvel profesyonel bir danışmandan yardım almanız önerilir. Sitede yer alan bilgi ve yayınların güvenilir olması hususunda azami özen ve gayret gösterilmekle birlikte, herhangi bir yanlışlık veya eksiklik ya da bu bilgilerin kullanılmasından doğacak sonuçlardan Birleşik Uzmanlar YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. sorumlu tutulamaz. 

Bu sitedeki bilgiler oldukları gibi sunulmaktadır. www.birlesikuzmanlar.com.tr sitesi bu bilgi ve içerikler hakkında sarih veya zımni herhangi bir beyanda bulunmamakta olup, herhangi bir garanti vermemektedir.

www.birlesikuzmanlar.com.tr internet sitesi yukarıda açıklananlarla sınırlı olmaksızın, sitede yer alan içeriğe ya da içeriklerde yar alan bilgilerin hatasız olduğuna, kalite veya performansla ilgili herhangi bir belirli kriteri karşılayacağına dair garanti vermez.

www.birlesikuzmanlar.com.tr internet sitesi ve lokal uygulamaları ile bağlantıları, ortakları, müdürleri, hissedar veya çalışanlarından hiçbiri herhangi bir özel, dolaylı, tesadüfi, önemli olabilecek ya da cezai zararlardan, sözleşmeden, yasal durumdan veya şahsi kusur ve hatalardan kaynaklanan sonuçlar nedeniyle sorumlu tutulamazlar.

www.birlesikuzmanlar.com.tr internet sitesi web sağlayıcılarındaki bazı bağlantılar üzerinden, www.birlesikuzmanlar.com.tr internet sitesinin üzerinde herhangi bir kontrol ve yetkiye sahip olmadığı üçüncü kişilerin internet sitelerine ulaşılabilmektedir. Sitemiz üzerinden bağlantı verilen ve/veya ulaşılabilen bu diğer üçüncü kişilerce yönetilen internet sitelerindeki bilgilerin doğruluğu veya bu bilgilerle alakalı herhangi beyanda bulunmamaktayız. Anılan siteler yoluyla sağlanan veya ulaşılan hiçbir hizmet veya ürünü onaylamamakta, garanti etmemekte, bunların kullanılmasını teşvik veya tavsiye etmemekteyiz. Sitemiz üçüncü şahıslar tarafından yayınlanan bilgi, hizmet ve malzemelerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemekte, üçüncü şahıslarca yayınlanan bilgiler içinde yer alan görüş ve beyanları doğrudan veya dolaylı olarak onaylamamaktadır.