Cumhurbaşkanı Kararıyla Yatırım Teşvik Mevzuatında Değişiklikler Yapıldı

Yatırım Teşvik Mevzuatının düzenlendiği 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda 29 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4191 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla çok sayıda değişiklik yapılmıştır. Başlıklar itibariyle değişiklik yapılan konular aşağıdaki gibi olup, özet bilgilendirme içeren 2021/49 sayılı sirkülerimize ulaşmak için tıklayınız.

 • “Çevre Yatırımı”nın Tanımı Değiştirilmiştir
 • Yatırım Destek Unsurlarından Yararlanacak Asgari Sabit Yatırım Tutarlarında Değişiklik Yapılmıştır
 • Yatırım Harcaması Olarak Kabul Edilen Maddi Olmayan Duran Varlıkların Toplam Sabit Yatırım Tutarına Oranı Yüzde Yirmibeşe İndirilmiştir.
 • Savunma Sanayii Yatırımlarının Stratejik Yatırım Sayılmasına Dair Kriterler Gevşetildi
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti Kapsamında Değişiklikler Yapılmıştır. Bu değişiklik kapsamında Teşvik Kararına Ek-8 Gümrük Vergisi Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat Listesi Eklenmiştir.
 • Faiz veya Kâr Payı Desteği Konusunda Değişiklikler Yapılmıştır
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden Yararlanılan Sürede Çalıştırılan Kadın ve/veya Genç Sayısı Dikkate Alınarak Hesaplanacak İlave Sürelerde de Bu Destekten Yararlanma İmkanı Getirildi
 • 5.000 m2 Beyaz Alan Şartını Sağlayan Veri Merkezi Yatırımları Öncelikli Yatırım Konuları Arasına Dahil Edilmiştir
 • Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak OECD Teknoloji Yoğunluk Tanımına Göre Orta-Yüksek Teknolojili Sanayi Sınıfında Yer Alan Ürünlere Yönelik Yatırımlar Konusunda Değişiklik Yapıldı 
 • 1’inci ve 2’nci Bölgelerde Hazır Giyim, Deri Ve Deri Mamulleri Sektörlerinde Faaliyette Bulunan İşletmelere Ait Makine Ve Teçhizatın Az Gelişmiş İllere Taşınması Halinde İşçi/İşveren Sigorta Primi ve Gelir Vergisi Stopaj Desteği Sağlanmasına Yönelik Düzenlemede  Değişiklik Yapıldı ve Süre Uzatıldı
 • Deprem, Salgın Gibi Doğal ve Biyolojik Afet Hallerinde Yarım Kalan veya Tamamlanamayan Yatırımların Tamamlanabilmesini Teminen, Talep Halinde Verilecek Ek Süre Bir Yıldan İki Yıla Çıkarıldı
 • Bölgesel Desteklerden Faydalanabilecek Sektörler ve Bölgeler İtibariyle Asgari Yatırım Tutarları veya Kapasiteler Tablosu Değiştirilmiştir
 • Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları Arasında Yer Alan “Bitkisel Üretim” Konularında Değişiklik Yapılmıştır

Sentetik Elyaf veya Sentetik İpliğin Ekstrüzyon Yöntemiyle Üretimine Yönelik Modernizasyon Cinsi Dışındaki Yatırımlar Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar Arasından Çıkarılmıştır.Yasal Uyarı:

Birleşik Uzmanlar YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin kendisine ait  www.birlesikuzmanlar.com.tr adlı internet sitesinde yayınlanan bilgiler, yalnızca ilgi duyanlara konu hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet sitemizde yer alan içeriklerin görüntülenmesi, kopya edilmesi, çıktısının alınması; Ticari olmayan bilgi edinme amaçlı kullanımlar ve içeriğin her bir kopyası ve/veya belirli bir kısmının kendi içinde yayım hakkı bildirimini içermesi koşuluyla mümkündür.

Yasaların uygulanması ve bunun yaratacağı sonuçlar, kullanılan bilgiye ve kullanıldığı olayın kendisine özgü yapısına bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebilir. Yasal mevzuatın dinamik yapısı gereği sürekli bir değişim içinde olması ve elektronik iletişimin kendi doğası gereği bazı riskleri taşıması nedeniyle, sitede yer alan bilgilerde gecikme, eksiklik veya yanlışlıklar olabilir. Bu nedenle sitede yer alan bilgi, yayın ve hesaplamalar, yazar ve yayıncıların yasal konular veya diğer mesleki konulardaki tavsiye ve danışmanlık hizmetleri olarak yorumlanmamalı ve profesyonel danışmanların yerini alacak şekilde kullanılmamalıdır. Bu sitede yer alan bilgiler kullanılmadan evvel profesyonel bir danışmandan yardım almanız önerilir. Sitede yer alan bilgi ve yayınların güvenilir olması hususunda azami özen ve gayret gösterilmekle birlikte, herhangi bir yanlışlık veya eksiklik ya da bu bilgilerin kullanılmasından doğacak sonuçlardan Birleşik Uzmanlar YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. sorumlu tutulamaz. 

Bu sitedeki bilgiler oldukları gibi sunulmaktadır. www.birlesikuzmanlar.com.tr sitesi bu bilgi ve içerikler hakkında sarih veya zımni herhangi bir beyanda bulunmamakta olup, herhangi bir garanti vermemektedir.

www.birlesikuzmanlar.com.tr internet sitesi yukarıda açıklananlarla sınırlı olmaksızın, sitede yer alan içeriğe ya da içeriklerde yar alan bilgilerin hatasız olduğuna, kalite veya performansla ilgili herhangi bir belirli kriteri karşılayacağına dair garanti vermez.

www.birlesikuzmanlar.com.tr internet sitesi ve lokal uygulamaları ile bağlantıları, ortakları, müdürleri, hissedar veya çalışanlarından hiçbiri herhangi bir özel, dolaylı, tesadüfi, önemli olabilecek ya da cezai zararlardan, sözleşmeden, yasal durumdan veya şahsi kusur ve hatalardan kaynaklanan sonuçlar nedeniyle sorumlu tutulamazlar.

www.birlesikuzmanlar.com.tr internet sitesi web sağlayıcılarındaki bazı bağlantılar üzerinden, www.birlesikuzmanlar.com.tr internet sitesinin üzerinde herhangi bir kontrol ve yetkiye sahip olmadığı üçüncü kişilerin internet sitelerine ulaşılabilmektedir. Sitemiz üzerinden bağlantı verilen ve/veya ulaşılabilen bu diğer üçüncü kişilerce yönetilen internet sitelerindeki bilgilerin doğruluğu veya bu bilgilerle alakalı herhangi beyanda bulunmamaktayız. Anılan siteler yoluyla sağlanan veya ulaşılan hiçbir hizmet veya ürünü onaylamamakta, garanti etmemekte, bunların kullanılmasını teşvik veya tavsiye etmemekteyiz. Sitemiz üçüncü şahıslar tarafından yayınlanan bilgi, hizmet ve malzemelerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemekte, üçüncü şahıslarca yayınlanan bilgiler içinde yer alan görüş ve beyanları doğrudan veya dolaylı olarak onaylamamaktadır.