Koronavirüs (COVID-19) salgını dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı/SGK tarafından beyan, bildirim ve ödeme süreleri ertelenen yükümlülükler topluca (güncelleme)

Koronavirüs (COVID-19) salgınını dolayısıyla mükelleflerin vergi ödevlerinin yerine getirilmesine yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı/SGK tarafından normal beyan ve ödeme sürelerine nazaran mükelleflere tanınan erteleme imkanlarının topluca izlenmesi için, erteleme kapsamındaki vergi/SGK primi bildirim ve ödeme sürelerinin gösterildiği güncel tablo aşağıdadır.

 

 

 

Mücbir Sebep Uygulamasına Dahil Olanlar

Diğerleri

 
 

Vergi/SGK/Diğer Ödev

Beyan

Ödeme

Beyan

Ödeme

 

2019 takvim yılına ait Kurumlar Vergisi beyannamesi

1.06.2020

1.06.2020

1.06.2020

1.06.2020

 

2019 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi

30.04.2020

30.04.2020

30.04.2020

30.04.2020

 

Şubat/2020 (1 ve 2 no.lu) KDV beyannameleri

28.04.2020

28.04.2020

28.04.2020

28.04.2020

 

Mart/2020 (1 ve 2 no.lu) KDV beyannameleri

27.07.2020

27.10.2020

28.04.2020

28.04.2020

 

2020 Mart Dönemine ilişkin Form Ba-Bs bildirimleri

27.07.2020

-

30.04.2020

-

 

Nisan 2020 Dönemi sonuna kadar oluşturulması gereken e-defterlerin Oluşturulması ve imzalanması ile e-defter beratlarının yüklenme süreleri

27.07.2020

-

1.06.2020

-

 

2020/Nisan (1 ve 2 No.lu) KDV beyannameleri/Muhtasar Beyanname

27.07.2020

27.11.2020

27.05.2020

27.05.2020

 

2020 Nisan Dönemine ilişkin Form Ba-Bs bildirimleri

27.07.2020

-

1.06.2020

-

 

Mayıs 2020 Dönemi sonuna kadar oluşturulması gereken e-defterlerin oluşturulması ve imzalanması ile e-defter beratlarının yüklenme süreleri

27.07.2020

-

Uzatma yoktur.

   

2020/Mayıs (1 ve 2 No.lu) KDV beyannameleri/Muhtasar Beyanname

27.07.2020

28.12.2020

26.06.2020

26.06.2020

 

2020 Mayıs Dönemine ilişkin Form Ba-Bs bildirimleri

27.07.2020

-

30.06.2020

30.06.2020

 

Haziran 2020 Dönemi sonuna kadar oluşturulması gereken e-defterlerin Oluşturulması ve imzalanması ile e-defter beratlarının yüklenme süreleri

27.07.2020

-

Uzatma yoktur.

   

Muhtasar Beyanname ile SGK Prim Bildirgesinin birleştirilmesine ilişkin uygulamaya geçiş

Temmuz 2020 dönemine ilişkin olarak Ağustos 2020

-

Temmuz 2020 dönemine ilişkin olarak Ağustos 2020

-

 

Mart-2020 SGK Bildirgesi

24.04.2020

2.11.2020

24.04.2020

30.04.2020

 

Nisan-2020 SGK Bildirgesi

27.05.2020

30.11.2020

27.05.2020

1.06.2020

 

Mayıs-2020 SGK Bildirgesi

23.06.2020

31.12.2020

23.06.2020

30.06.2020

 

GEKAP Beyannamesi

2020 yılında 6 aylık olarak verilecektir. 2020/1-6 dönemi 04.08.2020'e kadar 2020/7-12 dönemi 31.1.2021 tarihine kadar verilecektir.

2020/1-6 dönemi ödeme vadesi: 4.08.2020, 2020/7-12 dönemi ödeme vadesi: 31.1.2021

2020 yılında 6 aylık olarak verilecektir. 2020/1-6 dönemi 04.08.2020'e kadar 2020/7-12 dönemi 31.1.2021 tarihine kadar verilecektir.

2020/1-6 dönemi ödeme vadesi: 4.08.2020, 2020/7-12 dönemi ödeme vadesi: 31.1.2021

 

 

* İçişleri Bakanlığı’nca Sokağa Çıkma Yasağı Uygulananlarda Beyan ve Ödeme Süreleri

 

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren mükellefler ve meslek mensupları ile 218 Sıra No.lu VUK Tebliğinin yayımlandığı 24.03.2020 tarihi itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensuplarınca verilenlerin 22/3/2020 tarihi ila sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih (bu tarihler dâhil) arasında beyan ve ödeme süresi olan Vergi Usul Kanunu hükümlerinin uygulandığı tüm vergilere ilişkin verilemeyen beyanname/bildirimlerin verilme süreleri ile bunlara istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin son gününü, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15 inci günün sonuna kadar uzatılmıştır.

 

 

 

 Yasal Uyarı:

Birleşik Uzmanlar YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin kendisine ait  www.birlesikuzmanlar.com.tr adlı internet sitesinde yayınlanan bilgiler, yalnızca ilgi duyanlara konu hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet sitemizde yer alan içeriklerin görüntülenmesi, kopya edilmesi, çıktısının alınması; Ticari olmayan bilgi edinme amaçlı kullanımlar ve içeriğin her bir kopyası ve/veya belirli bir kısmının kendi içinde yayım hakkı bildirimini içermesi koşuluyla mümkündür.

Yasaların uygulanması ve bunun yaratacağı sonuçlar, kullanılan bilgiye ve kullanıldığı olayın kendisine özgü yapısına bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebilir. Yasal mevzuatın dinamik yapısı gereği sürekli bir değişim içinde olması ve elektronik iletişimin kendi doğası gereği bazı riskleri taşıması nedeniyle, sitede yer alan bilgilerde gecikme, eksiklik veya yanlışlıklar olabilir. Bu nedenle sitede yer alan bilgi, yayın ve hesaplamalar, yazar ve yayıncıların yasal konular veya diğer mesleki konulardaki tavsiye ve danışmanlık hizmetleri olarak yorumlanmamalı ve profesyonel danışmanların yerini alacak şekilde kullanılmamalıdır. Bu sitede yer alan bilgiler kullanılmadan evvel profesyonel bir danışmandan yardım almanız önerilir. Sitede yer alan bilgi ve yayınların güvenilir olması hususunda azami özen ve gayret gösterilmekle birlikte, herhangi bir yanlışlık veya eksiklik ya da bu bilgilerin kullanılmasından doğacak sonuçlardan Birleşik Uzmanlar YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. sorumlu tutulamaz. 

Bu sitedeki bilgiler oldukları gibi sunulmaktadır. www.birlesikuzmanlar.com.tr sitesi bu bilgi ve içerikler hakkında sarih veya zımni herhangi bir beyanda bulunmamakta olup, herhangi bir garanti vermemektedir.

www.birlesikuzmanlar.com.tr internet sitesi yukarıda açıklananlarla sınırlı olmaksızın, sitede yer alan içeriğe ya da içeriklerde yar alan bilgilerin hatasız olduğuna, kalite veya performansla ilgili herhangi bir belirli kriteri karşılayacağına dair garanti vermez.

www.birlesikuzmanlar.com.tr internet sitesi ve lokal uygulamaları ile bağlantıları, ortakları, müdürleri, hissedar veya çalışanlarından hiçbiri herhangi bir özel, dolaylı, tesadüfi, önemli olabilecek ya da cezai zararlardan, sözleşmeden, yasal durumdan veya şahsi kusur ve hatalardan kaynaklanan sonuçlar nedeniyle sorumlu tutulamazlar.

www.birlesikuzmanlar.com.tr internet sitesi web sağlayıcılarındaki bazı bağlantılar üzerinden, www.birlesikuzmanlar.com.tr internet sitesinin üzerinde herhangi bir kontrol ve yetkiye sahip olmadığı üçüncü kişilerin internet sitelerine ulaşılabilmektedir. Sitemiz üzerinden bağlantı verilen ve/veya ulaşılabilen bu diğer üçüncü kişilerce yönetilen internet sitelerindeki bilgilerin doğruluğu veya bu bilgilerle alakalı herhangi beyanda bulunmamaktayız. Anılan siteler yoluyla sağlanan veya ulaşılan hiçbir hizmet veya ürünü onaylamamakta, garanti etmemekte, bunların kullanılmasını teşvik veya tavsiye etmemekteyiz. Sitemiz üçüncü şahıslar tarafından yayınlanan bilgi, hizmet ve malzemelerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemekte, üçüncü şahıslarca yayınlanan bilgiler içinde yer alan görüş ve beyanları doğrudan veya dolaylı olarak onaylamamaktadır.