Cumhurbaşkanı Tarafından Açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Hakkında Bilgi Notu

18.03.2020 tarihinde, Koronavirüs Değerlendirme Toplantısını takiben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yeni Koronavirüs (Kovid-19) hastalığı tedbirleri kapsamında 12.03.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olan toplantıda kararlaştırılan tedbirlere ilaveten alınan yeni tedbirlere ilişkin olarak halkı bilgilendirmiştir. Bu kapsamda Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile Kovid-19 salgınının etkilerinin azaltılması amacıyla toplam 100 milyar Türk Lirası tutarında bir kaynak setinin devreye alındığı belirtilmiştir. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında açıklanan tedbirlere aşağıda yer verilmiştir:

 

1. Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-ulaşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 6’şar ay süre ile ertelenmiştir.

 

Buna göre belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların muhtasar ve KDV tevkifatı (2 No.lu KDV Beyannamesi) ile SGK primlerinin beyan ve bildirimlerde erteleme yapılmamakta, sadece Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri ertelenmektedir. Mart ayı ödemeleri ise süresinde yapılacaktır.

KDV beyannamesiyle (1 No.lu KDV Beyannamesi) beyan edilen KDV’lerin ise süresi içerisinde ödenmesi gerekiyor.

 

2. Kasım ayına kadar konaklama vergisi uygulanmayacaktır.

 

3. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelenmiştir.

 

4. İç havayolu taşımacılığında KDV oranı 3 ay süreyle % 18’den % 1’e indirilmiştir.

 

5. Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan şirketlerin bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacaktır. Burada kamu-özel banka ayrımı yapılmadığı görülmektedir.

 

6. İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecektir. Bunun detayı Kararname ve uygulama düzenlemelerinde belirlenecektir.

 

7. Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçları, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecektir.

 

8. Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar Türk Lirası’ndan 50 milyar Türk Lirası’na çıkartılacak, kredilerde öncelik gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verilecektir.

 

9. Türk vatandaşları için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketlerinin devreye alınması teşvik edilecektir.

 

10. 500.000 Türk Lirası altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar % 80’den % 90’a çıkartılacak, asgari peşinat % 10’a düşürülecektir.

 

11.Kovid-19’un yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesi sağlanacaktır.

 

12.Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren muhtasar beyannamelerin süreleri 3 ay ertelenmiştir. Burada beyannamelerin süresinin ertelenmesinden bahsedilmekle birlikte, 1’no.lu tedbirde ödeme süresinin erteleneceği belirtilmiştir. Bu erteleme kapsamına sektör ayrımı olmaksızın tüm mükelleflerin gireceği anlaşılmaktadır.

 

13.Asgari ücret desteği devam ettirilecektir.

 

14.Türk mevzuatında düzenlenen esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesi sağlanacaktır. Uygulamaya ilişkin yasal ve idari düzenlemeler yapılması beklenmektedir.

 

15.Kısa çalışma ödeneği devreye alınacak, bundan faydalanmak için gereken süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacaktır. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerinde bulunan çalışanlara geçici bir gelir desteği verilecek ve işverenlerin maliyeti azaltılacaktır.

 

16.En düşük emekli maaşı 1.500 Türk Lirası olacak şekilde artırılacaktır.

 

17.Emeklilerin bayram ikramiyeleri Nisan ayı başında ödenecektir. Ayrıca, emeklilerin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gidilmesine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılması sağlanacaktır.

 

18.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar Türk Lirası tutarında bir kaynak ayırılacaktır.

 

19.İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkarılmıştır.

 

20.Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde, hem de perakendede belirlenen önceliklere göre alternatif kanallar geliştirilecektir.

 

21.Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı devreye alınacaktır.

 

Açıklanan tedbirlerin uygulaması konusunda yasal ve idari düzenlemelerin önümüzdeki süreçte hızla yapılması beklenmektedir. Düzenlemeler yayınlandıkça Müşavirliğimizce bilgilendirme yapılacaktır.

 

SaygılarımızlaYasal Uyarı:

Birleşik Uzmanlar YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’nin kendisine ait  www.birlesikuzmanlar.com.tr adlı internet sitesinde yayınlanan bilgiler, yalnızca ilgi duyanlara konu hakkında genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

İnternet sitemizde yer alan içeriklerin görüntülenmesi, kopya edilmesi, çıktısının alınması; Ticari olmayan bilgi edinme amaçlı kullanımlar ve içeriğin her bir kopyası ve/veya belirli bir kısmının kendi içinde yayım hakkı bildirimini içermesi koşuluyla mümkündür.

Yasaların uygulanması ve bunun yaratacağı sonuçlar, kullanılan bilgiye ve kullanıldığı olayın kendisine özgü yapısına bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebilir. Yasal mevzuatın dinamik yapısı gereği sürekli bir değişim içinde olması ve elektronik iletişimin kendi doğası gereği bazı riskleri taşıması nedeniyle, sitede yer alan bilgilerde gecikme, eksiklik veya yanlışlıklar olabilir. Bu nedenle sitede yer alan bilgi, yayın ve hesaplamalar, yazar ve yayıncıların yasal konular veya diğer mesleki konulardaki tavsiye ve danışmanlık hizmetleri olarak yorumlanmamalı ve profesyonel danışmanların yerini alacak şekilde kullanılmamalıdır. Bu sitede yer alan bilgiler kullanılmadan evvel profesyonel bir danışmandan yardım almanız önerilir. Sitede yer alan bilgi ve yayınların güvenilir olması hususunda azami özen ve gayret gösterilmekle birlikte, herhangi bir yanlışlık veya eksiklik ya da bu bilgilerin kullanılmasından doğacak sonuçlardan Birleşik Uzmanlar YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. sorumlu tutulamaz. 

Bu sitedeki bilgiler oldukları gibi sunulmaktadır. www.birlesikuzmanlar.com.tr sitesi bu bilgi ve içerikler hakkında sarih veya zımni herhangi bir beyanda bulunmamakta olup, herhangi bir garanti vermemektedir.

www.birlesikuzmanlar.com.tr internet sitesi yukarıda açıklananlarla sınırlı olmaksızın, sitede yer alan içeriğe ya da içeriklerde yar alan bilgilerin hatasız olduğuna, kalite veya performansla ilgili herhangi bir belirli kriteri karşılayacağına dair garanti vermez.

www.birlesikuzmanlar.com.tr internet sitesi ve lokal uygulamaları ile bağlantıları, ortakları, müdürleri, hissedar veya çalışanlarından hiçbiri herhangi bir özel, dolaylı, tesadüfi, önemli olabilecek ya da cezai zararlardan, sözleşmeden, yasal durumdan veya şahsi kusur ve hatalardan kaynaklanan sonuçlar nedeniyle sorumlu tutulamazlar.

www.birlesikuzmanlar.com.tr internet sitesi web sağlayıcılarındaki bazı bağlantılar üzerinden, www.birlesikuzmanlar.com.tr internet sitesinin üzerinde herhangi bir kontrol ve yetkiye sahip olmadığı üçüncü kişilerin internet sitelerine ulaşılabilmektedir. Sitemiz üzerinden bağlantı verilen ve/veya ulaşılabilen bu diğer üçüncü kişilerce yönetilen internet sitelerindeki bilgilerin doğruluğu veya bu bilgilerle alakalı herhangi beyanda bulunmamaktayız. Anılan siteler yoluyla sağlanan veya ulaşılan hiçbir hizmet veya ürünü onaylamamakta, garanti etmemekte, bunların kullanılmasını teşvik veya tavsiye etmemekteyiz. Sitemiz üçüncü şahıslar tarafından yayınlanan bilgi, hizmet ve malzemelerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemekte, üçüncü şahıslarca yayınlanan bilgiler içinde yer alan görüş ve beyanları doğrudan veya dolaylı olarak onaylamamaktadır.